دانلود رایگان


دانلود پاورپوینت اخذ شرح حال، مصاحبه و ارزیابی مراجعه کننده،سوالات تشخیصی -30 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان اخذ شرح حال, مصاحبه و ارزیابی مراجعه کننده

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت اخذ شرح حال، مصاحبه و ارزیابی مراجعه کننده،سوالات تشخیصی -30 اسلاید


•پس از آن که سوالات غربالگری انجام شد و مشخص شد که مشکلی وجود دارد، قدم بعدی پیگیری سوالات به قصد رسیدن به تشخیص های احتمالی است. این کار مشکل خواهد بود اگر این دو شرط حاصل نشود :–چیره شدن بر سختی صحبت درباره این موضوع–یادگیری علمی و درست ماهیت اختلالات جنسی–•رسیدن به تشخیص در اختلالات جنسی در بسیاری از موارد با اخذ یک شرح حال مناسب امکان پذیر است. پزشکان در مقایسه با سایر تخصص ها بیشتر از معاینه فیزیکی و یا آزمایش های پاراکلینیک استفاده می کنند. ارزیابی های لازم در مواجهه با یک اختلال عملکرد جنسی :1- الگوی اختلال عملکرد
–دوره زمانی مشکل (محدود یا در همه عمر) (Duration)–شرایط ایجاد مشکل (همه موقعیت ها و یا شرایط خاص) (Circumstances)–توصیف بیشتر مشکل (Description of difficulty)–چرخه پاسخ جنسی بیمار (برحسب جنسیت بیمار) (+ توجه به درد حین نزدیکی در زنان)–چرخه پاسخ جنسی شریک جنسی بیمار (برحسب جنسیت او)–نحوه برخورد فرد و شریک جنسی او با مشکل (Reactions)–انگیزه فرد و شریک جنسی برای درمان (به ویژه وقتی این مشکل شکایت اصلی نیست.)– •دوره زمانی مشکل (محدود یا در همه عمر) (Duration):–توجیه این تقسیم بندی علل احتمالی متفاوت برای هرکدام از این دو دسته است. در موارد اکتسابی باید به دنبال توضیحی برای تغییر بوجود آمده بود.•شرایط ایجاد مشکل (همه موقعیت ها و یا شرایط خاص) (Circumstances)–وقتی مشکل تنها در شرایط خاصی بروز می کند، اغلب یک منشاء روانی اجتماعی مطرح می شود و برعکس وجود مشکل در همه موقعیت ها باید ما را به یک اختلال در عملکرد سیستم ها مشکوک نماید.–این موضوع را می توان اول با یک سوال باز شروع کرد و بعد به موقعیت های خاص پرداخت. طبق قاعده به تاخیر انداختن سوالات حساس مثلاً اگر مشکل در نعوظ وجود دارد می توان از سوال در مورد نعوظ صبحگاهی شروع کرد و بعد حین رابطه با شریک جنسی و آخر از همه در مورد شرایطی همچون خودارضایی. •– •نحوه برخورد فرد و شریک جنسی او با مشکل (Reactions) :–اختلالات جنسی همانطور که کاپلان نیز اشاره کرده است به واقع روان تنی یا سایکوسوماتیک هستند.–در مشکلات جنسی، سرزنش کردن خود و احساس گناه فرآیند شایعی است.–در مثال بیمار با مشکل نعوظ وقتی در مورد احساس او و همسرش در مورد این مشکل سوال شود ممکن است با این پاسخ ها مواجه شویم:•وحشتناک است. احساس می کنم که دیگر مرد نیستم.•همسر من معتقد است که نباید خیلی نگران باشم و این موضوع از نظر او خیلی مهم نیست. (گاهی هم برعکس)–در مشکلاتی همچون واژینیسم نیز چون توانایی در نزدیکی جنسی مختل می شود، گاه زن همین تجربه بی کفایتی جنسیتی (زن بودن) را مطرح می کند.–• ارزیابی های لازم در مواجهه با یک اختلال عملکرد جنسی :1- الگوی اختلال عملکرد
–دوره زمانی مشکل (محدود یا در همه عمر) (Duration)–شرایط ایجاد مشکل (همه موقعیت ها و یا شرایط خاص) (Circumstances)–توصیف بیشتر مشکل (Description of difficulty)–چرخه پاسخ جنسی بیمار (برحسب جنسیت بیمار) (+ توجه به درد حین نزدیکی در زنان)–چرخه پاسخ جنسی شریک جنسی بیمار (برحسب جنسیت او)–نحوه برخورد فرد و شریک جنسی او با مشکل (Reactions)–انگیزه فرد و شریک جنسی برای درمان ( به ویژه وقتی این مشکل شکایت اصلی نیست.)حال که این مرحله طی شده است، باید تصمیم بگیریم که آیا نیاز به ارجاع بیمار به متخصص مربوطه احساس می شود و یا امکان کمک به او و لذا لزوم ارزیابی بیشتر وجود دارد. در این تصمیم گیری عوامل مهمی همچون توانایی ما، دسترسی بیمار به خدمات مورد نظر و اراده او برای مراجعه و مطرح کردن این موضوع با شخصی دیگر باید مد نظر قرار گیرد.– –در نهایت وقتی بیمار احساس راحتی بیشتری داشت، می توان از او درخواست کرد تا در مورد آخرین تجربه خود صحبت کند (مثلا در یک مرد متاهل، آخرین تماس جنسی با همسرش). اگر به نظر می رسید که پاسخ به این سوال کلی، برای بیمار راحت نیست؛ بلافاصله به سوالات جزئی تر می پردازیم. مثلاً :•زمان و مکان رابطه•آنچه دقیقاً پیش از نزدیکی رخ داده است.•این رابطه تا چه حد برای شریک جنسی لذت بخش بوده است؟•آیا از یکدیگر توقع خاصی (رفتار و یا چگونگی و محل لمس و ...) داشته اید؟ آیا این تقاضا (از طرف شما و یا همسر) بطور واضح مطرح شد؟•تا چه حد با اندام خود و همسرتان و واکنش های آن به تحریک جنسی آشنا هستید؟•تا چه حد با ترشحات بدن خود و همسرتان آشنا هستید و چه احساسی دارید؟
3- سابقه ای از مراحل رشد و تکامل شخصیتی و جنسی

–اگرچه پژوهش ها نشان داده است که در بسیاری از موارد برای درک مشکلات حاضر لازم است تا به سوابق دورتر پرداخت؛ ولی این قضاوت بالینی مشاور و یا درمانگر و تخصص او است که لزوم این کار و محدوده آن را تعیین می کند. اما در هر صورت باید بتوان دلائل سوالات خود را برای فرد توجیه کرد.–خصوصیات شخصیتی، تربیتی و ارتباطی افراد، پشت درهای اتاق خواب متوقف نمی شوند و در روابط جنسی افراد نیز خودنمایی می کنند.–– –مواردی همچون نگرانی نسبت به توانایی جنسی، احساس گناه، تغییر در تمایلات جنسی و چالش ذهنی با مسئله خودارضایی از مشکلات شایع این سنین هستند.––اولین نزدیکی جنسی به ویژه برای زنان یک واقعه کاملا خاص است و تاثیر آن بر فرد، به نگرش و اعتقادات قبلی او بستگی دارد. ( مفهوم virginity ، پاکی و نجابت، ارزش های اجتماعی و دینی و ... ) ––به هرحال باید بپذیریم که حتی در جوامع سنتی نیز امروزه فعالیت جنسی و حتی اولین نزدیکی، در سنین به مراتب پایین تری اتفاق می افتد.––در یک مطالعه نشان داده شده است که در بیش از 50 درصد از پارافیلیاها، الگوی تحریک جنسی غیرعادی قبل از 18 سالگی وجود داشته است. (Abel GG et al)
––اختلالات هویت جنسی نیز در همین دوران نهادینه می شوند.––در مصاحبه نباید از عبارت تجاوز جنسی“ استفاده کرد؛ چرا که علاوه بر داشتن بار حقوقی، بسیاری از جنبه های خشونت جنسی با این عبارت پوشش داده نمی شوند.–– •سنین بالاتر•–وضعیت روابط فعلی/ مقایسه زندگی جنسی فعلی با گذشته/ تواتر و نوع تجارب جنسی/ میزان درک فرد از تغییرات مرتبط با افزایش سن و انتظارات او در خصوص عملکرد جنسی/ تغییرات در پاسخ جنسی (زمان لازم برای لوبریکاسیون واژینال و یا ایجاد نعوظ و همچنین کیفیت نعوظ و زمان لازم برای تکرار آن متعاقب انزال)/ هورمون درمانی بعد از یائسگی/ ارتباط بین سلامت عمومی فرد در این سنین و سلامت جنسی––اگرچه به نظر می رسد با افزایش سن گرایش به کاهش فعالیت های جنسی وجود دارد (نه الزاماً همیشه)؛ ولی مسائل جنسی حتی در سالمندان نیز کماکان دارای یک نقش مهم در زندگی فرد هستند.––در بررسی مشکلات جنسی در سالمندان، توجه به کیفیت رابطه کلی دو طرف بیش از پیش اهمیت پیدا می کند. •در مواردی همچون erectile dysfunction با علل طبی، ممکن است مصاحبه با شریک جنسی چندان الزامی نباشد. (مثلاً در بیمار مبتلا به دیابت)••بسیاری از زنانی که به تنهایی به درمانگر مراجعه می کنند (اغلب به علت درد به هنگام نزدیکی و یا مشکل در رسیدن به ارگاسم) بیش از آن که به فکر مشکل خود باشند، نگران نارضایتی جنسی طرف مقابل و از دست دادن او هستند. • •در مقابل وقتی جلسه اول با حضور دو طرف برگزار می شود، این فرصت ها وجود دارد:•–کیفیت رابطه و تعامل دو طرف توسط مشاور قابل ارزیابی است. (زبان بدن، نحوه صحبت با یکدیگر، دیدگاه ها نسبت به زندگی مشترک و ...)–نقش تعارض های موجود در زندگی زوجین در ایجاد مشکلات جنسی قابل تخمین است.–به مشاور کمک می کند که به موضوع تاثیر ناسازگاری ها در حل مشکلات جنسی زوجین فکر کند. •مراجعه کننده یک فروشنده 50 ساله است که به گفته خودش از ناتوانی جنسی در یک سال گذشته شکایت دارد و در چند سال اخیر نیز به ندرت فعالیت جنسی داشته است. او می گوید تمایل جنسی دارد؛ ولی نگران است که در رابطه با همسرش موفق نباشد. نعوظ صبحگاهی بطور نسبی وجود دارد. در سابقه، وابستگی به مواد اوپیوئیدی را تا پنج سال پیش ذکر می کند.•همسر بیمار معتقد است که مشکل از چند سال پیش شروع شده است و در این مدت به ندرت و تنها با اصرار او رابطه جنسی وجود داشته است و او احساس می کند اشکال در نعوظ چندان مهم نبوده بلکه کاهش میل جنسی در همسر او بیشتر بر روابط آن دو تاثیر گذاشته است.

اخذ شرح حال


مصاحبه و ارزیابی مراجعه کننده


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درمورد خط قران 15ص

تحقیق در مورد اقتصاد چين

آگهی ترحیم آماده

پاورپوینت در مورد ساختار، حدود اختیارات و وظایف کمیته های انضباطی

اشتباهات بزرگ در شروع بازی Catastrophe in the Opening

پاورپوینت در مورد كارآيي

پاورپوینت در مورد كارآيي

پروژه علوم تربیتی

پاورپوینت مباحث ویژه در الکترونیک

تحقیق در مورد فیبر نوری