دانلود رایگان


پاورپوینت نحوه تنظيم اعتبارات جاری استانی - دانلود رایگاندانلود رایگان دراین پاورپوینت به بررسی نحوه تنظیم اعتبارات جاری استانی می پردازد

دانلود رایگان پاورپوینت نحوه تنظيم اعتبارات جاری استانی نوع فایل:power point
قابل ویرایش:25 اسلاید
قسمتی از اسلایدها:
اعتبارات عمرانی اعتباراتی است که در برنامه مالی پنجساله به صورت کلی در بودجه عمومی دولت به تفکيک جهت اجرای طرح های عمرانی و همچنين توسعه هزينه های جاری مربوط به برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت پيش بينی می شود.بر اساس بند 10 ماده 1 قانون برنامه و بودجه طرح عمرانی عبارتست از: مجموعه عمليات و خدمات مشخصی که بر اساس مطالعات توجيهی فنی و اقتصادی يا اجتماعی که توسط دستگاه اجرايی انجام می شود طی مدت معين برای تحقق بخشيدن به هدف های برنامه عمرانی پنجساله به صورت سرمايه گذاری ثابت شامل هزينه های غير ثابت وابسته دردوره مطالعه و اجرا و يا مطالعات اجرا می گردد و تمام يا قسمتی از هزينه های اجرايی آن از محل اعتبارات عمرانی تامين و به سه نوع تقسيم می شود
فهرست مطالب واسلایدها:
نمودار چگونگی تهيه و تنظيم بودجه جاری استانی
نحوه تهيه و تنظيم اعتبار طرح های عمرانی ملی
نمودار چگونگی تهيه وتنظيم اعتبار طرح هایعمرانی ملی
نحوه تهيه و تنظيم اعتبار طرح های عمرانی استانی
نمودار چگونگی تهيه و تنظيم اعتبارات طرحهای عمرانی استانی
درآمدهای استانی
تبصره های بودجه
نمودار چگونگی تهيه و تنظيم تبصره های بودجه
پيشنهاد درآمد های نفتی و مالياتی
نمودار چگونگی پيش بينی درآمدها
تصويب در هيات وزيران
نمودار چگونگی بررسی و تصويب بودجه در هيات وزيران
مهلت زمانی پيش بينی شده تصويب بودجه در هيات وزيران
لايحه بودجه


پاورپوینت


نحوه


تنظیم


اعتبارات


جاری


استانی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت زنبور مغزخوار بادام

دانلود پاورپوینت اندیشه اسلامی 2

دانلود پاورپوینت اندیشه اسلامی 2

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از کتاب قورباغه را قورت بده

پاورپوینت معرفی+هیات+تجدیدنظر+رقابت (2)

دانلود پاورپوینت کارگاه آموزشی ایمنی دارویی - 64 اسلاید

سرگذشت عيسي مسيح2

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری بین المللی شماره 7 صورت جریان وجوه نقد

پاورپوینت فاضلاب های صنعتی و تصفیه فاضلاب

سنگ زني و ابزار تيزكني سيلندر پيكان