دانلود رایگان


پاورپوینت بررسی برنامه فیزیکی طراحی مجتمع مسکونی - 72 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت بررسی برنامه فیزیکی طراحی مجتمع مسکونی

دانلود رایگان پاورپوینت بررسی برنامه فیزیکی طراحی مجتمع مسکونی - 72 اسلاید بيان مسئله
هرج و مرج گریبانگر محیط زندگی ما و نارضایتی ای که سهم مردم از زندگی در چنین محیطی است. یک مسئله مهم معماری است.
با وجود دخالت عوامل متعدد در ایجاد مشکلات امروزی نمی توان نقش معماران را نادیده گرفت چرا که این گروه به عنوان طراحان چگونگی صحنه زندگی روزمره سایر ادمها را رقم می زنند. در واقع می توان بخشی از این معضلات که ناشی ازنحوه تفکر طراحان و معماران نسبت به مردم و خواسته های ایشان و نیزچگونگی پاسخ گویی به این خواسته ها در طرح های معمارانه دانست.


دراین میان توجه به روابط میان انسان و محیط زندگی او و دستیابی به اصولی برای تامین رضایت وی موجب شکل گیری شاخه ای از روانشناسی بنام روانشناسی محیطی گشته و در واقع اختلافی میان طراحان و روانشناسان با هدف طرح محیطی مطلوب برای زندگی افراد حاصل شده است.
رویکردهای جدید برنامه ریزی و طراحی مسکن متکی به الگوهای جامع بین رشته ای است. این رویکردها که در دهه های اخیر در کشورهای مختلف جهان مورد توجه بوده اند .به هماهنگی جنبه های انسانی و محیطی طراحی اهمیت بیشتری داده اند از سوی دیگر مشکلات زندگی در شهرهای بزرگ استفاده از مجموعه های متراکم تر ویا برنامه ریزی وطراحی هماهنگ را اجتناب ناپذیر ساخته است. توجه به عوامل انسانی موثر در برنامه ریزی طراحی می تواند زندگی در مجموعه های مسکونی را ارتقا بخشد.


معماران و طراحان شهری امروزه توجه ویژه ای به شناخت روان شناسانه رفتارهای انسانی دارند زیرا این گونه رفتارها با محیط کالبدی ارتباط تنگاتنگی دارند انچه روانشناسی محیطی را از سایر شاخه های روانشناسی مجزا میسازد همانا بررسی ارتباط رفتارهای متکی بر روان انسان ومحیط کالبدی است لذا توجه طراحان به بررسی روانشناختی فضاهای طراحی شده پیوندی ناگسستنی بین روان شناسان محیطی و انها ایجاد کرده است. روانشناسان محیطی نیز خود را ملزم به پژوهش در رفتار انسان در محیط روزمره اش ساخته اند تا بتوانند تاثیرات محیط کالبدی را به گونه ای مستقیم و غیر مستقیم بر رفتار انسان بررسی نمایند.


دهه های اخیر به دلیل تغییر در ویژگیهای جمعیتی- اجتماعی و نگرشهای فرهنگی تنوع فراینده ای را در بازار مسکن شاهد بوده که تاثیر زیادی در شکل گیری مجموعه های مسکونی داشته است. تجربه نشان داده است که طبقه بندی های ساده جمعیتی برای مشخص کردن گونه های مورد نیاز مسکن به ساخت ترکیبی یکنواخت از مجموعه های مسکونی منجر می شود که باسخگوی نیاز دامنه وسیع استفاده کنندگان از مسکن نمی باشد.مجموعه های مسکونی جدید باید پاسخگوی دامنه متنوع تری از گروههای با شیوه های متفاوت زندگی در شهرهای مختلف کشور باشند تنها توجه به تنوع عوامل انسانی موثر و تحقق در سنت سکونت مردم در شهرهای مختلف می تواند به روشن شدن نیازها و تدوین الگوهای مسکن یاری رساند.

اهداف پروژه
- فراهم کردن امکان تولید مسکن با الگوهای جدید و مناسب
- ایجاد مجموعه ای مسکونی شاخص در شهر
- ارایه الگوهای نوین وپیشاهنگ در نظام سکونت و افزایش تراکم ساختمانی در پیوند با شرایط تپوگرافی و ویژگیهای زمین ساخت مجموعه
- ایجاد مجموعه ی مسکونی شاخص مسکون اسکان اقشار شهری با درامد متوسط وبالا

سازمان عملكردي
1- ایجاد فضای جمعی عمومی و سلسله مراتب خصوصی و نیمه خصوصی
2- ایجاد فضای سبز
3- ایجاد فضای فرهنگی در مجتمع (کافی نت کافی شاپ سالن همایش سالن نهار خوری و...)
4- ایجاد فاز تجاری کوچک جهت رفع نیازهای اولیه مجتمع

مبانی نظری عام طرح
- رعایت اصول و معیارهای طراحی شهری به منظور ارتقای کیفیت محیط شهری و فضاهای مسکونی
- توجه به ویژگیها وشرایط زمین طرح به منظور استفاده موثر از پتانسیل ها و تقویت ویژگیهای زیست محیطی محدوده طرح
- ایجاد فضاهای نوین و روزامد در مجموعه به منظور فراهم کردن بستر برای تحول و توسعه هدفمند ان
- بهره گیری از امکانات موجود برای تقویت چشم اندازهای شهری و طبیعی مجموعه و افزایش مطلوبیت زیست.


- توسعه بلند مرتبه سازی و بهره وری بهینه اززمین.
- استفاده از ظرفیت کاربریهای همجوار وایجاد ارتباط مناسب با محیط خارج از مجموعه.
- ایجاد نو گرایی در فضاهای مجموعه و پرهیز از تکرار و تقلید ضوابط متداول مجموعه های مسکونی .
- تطابق مجموعه و شبکه های دسترسی ان با توپوگرافی زمین.
- طراحی مجموعه مبتنی بر نیازهای فیزیکی و روانی مردم.
- ایجاد حس تعلق به مکان سکونت وبرقراری پیوند میان انسان و محیط زندگی او

بیان هدف کلی
ایجاد هر چه بیشتر تعاملهای اجتماعی بین افراد و احساس ارامش و امنیت در خصوصی ترین بخش زندگی هر انسان .

عوامل موثر بر بررسي وضيعت مسكن :
در بررسي وضيعت مسكن بايد موارد زير را مد نظر قرار داد :
الف ) استفاده كنندگان : كه شامل فرد ، خانواده ، خانواده گسترده يا گروهي كه در واحد مسكوني زندگي مي كنند مي شود اينها مصرف كنندگان نهايي فرايند مسكن هستند كه زندگيشان ، از شرايط مسكني كه در آن زيست مي كنند ، تاثيرمي پذيرد.

ب) منابعي كه در وضع مسكن مورد بررسي ، دخيل است : اين منابع ، ساخت فيزيكي خود منزل ، منابع مالي و سازماني مكاني و تسهيلاتي از قبيل زير بنا ، تسهيلات عمومي ، برنامه هاي مربوطه به فعاليتهاي عمومي ، كاركنان اجتماعي و غيره را شامل مي شوند.

ج) فعاليتها : اجزاي اساسي هستند كه كنش متقابل بين استفاده كننده و و احد مسكوني ، از طريق آنها انجام مي گيرد ، مسكن به اين دليل فراهم مي شود كه فعاليهاي معيني را ميسر مي سازد . برخي از اين فعاليتها به كا كرد مسكن بمنزله يك سر پناه مربوط مي شود مانند خوابيدن قسمتي از كاركرد مسكن به عنوان محل و مكان مطرح است مانند رفتن به محل كار و بخشي به رشد اجتماعي و رواني فرد مربوط مي شود مانند رفتن به مدرسه ، ملاقات با يكديگر و....
د) پيامدها : فعاليتهايي كه به وسيله استفاده كنندگان در محيط سكونتشان انجام مي دهند ، هم براي استفاده كنندگان و هم براي وضع مسكن پيامدهايي بدنبال دارد . اين تاثيرات مي تواند مثبت باشد ، مانند دستاوردهاي فردي با اصلاح محيط فيزيكي ، همينطور هم مي تواند منفي باشد مانند كاهش سلامتي يا فساد محيط . همچنين فعاليتهاي پيامدها به ميزان زيادي به خصوصيات ، آرزو ها و نياز هاي استفاده كننده بستگي دارند . بنابراين در بررسي شاخصهاي اجتماعي ، استفاده كننده به عنوان مبنا در نظر گرفته مي شود .


روابط همسايگي
اغلب اوقات براي شهرنشينان ايجاد رابطه اجتماعي با همسايگان اهميت دارد. رابطه اجتماعي همسايگي كه اساس اجتماع را تشكيل مي دهد فقط به تدريج و در طول زمان از طريق همكاري متقابل و برخورهاي اتفاقي همسايگان تشكيل مي گيرد . براي خانواده ها ، اجتماع از جنبه هاي گوناگون اهميت دارد ، اما اهميت آن براي طبقه با در آمد متوسط و پايين ، بيش از شهروندان ثروتمند است . زيرا ثروتمندان به علت اينكه تحرك بيشتري دارند به همسايگان وابستگي كمتري پيدا مي كنند .


همسايگي از منابع مهم دوستي بوده و براي زندگي اجتماعي شخصي داراي اهميت است . اجتماعات سالم و همبسته ساكنين نيز مبنايي براي ثبات اجتماعي است كه براي بهزيستي شهروندان و ملت داراي اهميت است.
جماعتهايي كه در آنان احساس نيرومند تعلق وجود دارد مي توانند براي مراقبت و حفاظت از يكديگر به ايجاد اطمينان و واستگي متقابل بپردازد بدين ترتيب آنها در نظم عمومي گسترده تر و ايمني شخصي ساكنين و مهمانان شركت مي جويند . اجتماعات منسجم و استوار همچنين مي تواند مسوليت پروژه هاي تعاوني را به عهده گرفته و شرايط زيست و بهزيستي كلي را بهبود بخشند . اجتماعات قادرند با جمع آوري و انسجام امكاناتش به بهبود وضع خيابانها و احداث مدارس و مراكز خدمات اجتماعي بپردازد و تا اندازه اي نيز خدمات اساسي زير بنايي خود را توسعه بخشند

گونه هاي مسكن
1) آپارتمانهاي مرتفع :
اكثر مسكن هاي جديد كه امروز در جهان ساخته مي شود به صورت آپارتمانهاي دراز (نواري ) است كه تعداد طبقات آن 12،20 و حق به 30 هم مي رسد . اين ساختمانها داراي يك راهروي مركزي وتعداد آسانسور است . اگر قرار باشد آپارتمانها آسانسور دار ساخته شود مي تواند اين روش ارزنترين نوع ممكن باشد . با وجود اقتصادي بودن اين الگو در مناطقي كه قيمت زمين بالا ست ، ليكن در مقايسه با آپارتمانهاي بدون آسانسور و يا انواع ديگر مسكن كم تراكم به مراتب گرانتر تمام مي شود مخصوصاً براي خانواده هاي بچه دار ، محل زندگي مناسبي بشمار نمي آيد و تقريباً در همه جاي دنيا نا مطلوب و نامناسب قلمداد شده است . محيطي يكنواخت و دور از مقياس انساني به وجود مي آورد .

و......


پاورپوینت بررسی برنامه فیزیکی طراحی مجتمع مسکونی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مطالعات طراحی فضاهای آموزشی - پاورپوینت استاندارد های ...

... در قالب 60 اسلاید پاورپوینت با توضیحات ... برنامه فیزیکی ... ppt پاورپوینت مجتمع مسکونی ...

پاورپوینت برنامه فیزیکی مجتمع تجاری - فروشگاه معماری دیسامگ

پاورپوینت برنامه فیزیکی مجتمع تجاری پیش‌رو، برای نخستین بار و به طور اختصاصی، توسط فروشگاه معماری دیسامگ و در قالب ۲۴۰ اسلاید تهیه و تدوین شده است و هم اکنون در اختیار شما عزیزان قرار دارد.

مطالعات طراحی فضاهای آموزشی - پاورپوینت استاندارد های ...

... در قالب 60 اسلاید پاورپوینت با توضیحات ... برنامه فیزیکی ... ppt پاورپوینت مجتمع مسکونی ...

برنامه فیزیکی مجتمع مسکونی ضوابط ساختماني مجتمع هاي مسکوني ...

دانلود پاورپوینت رشته معماری برنامه فیزیکی مجتمع مسکونی 60 اسلاید بررسي وضيعت مسكن طرح جامع ...

دانلود پاورپوینت برنامه فیزیکی فرهنگسرا - نوین آرچ - پروژه ...

پاورپوینت برنامه فیزیکی فرهنگسرا شامل ... مسکونی. مجتمع ... اسلاید که به بررسی معماری ...

تحقیق درباره راز نماز 14ص

فایل گزارش کارآموزی شوینده ها شیمی کاربردی

630 - بررسی منظومه شمسی و مروری بر کهکشان و شهاب سنگ ها

تحقیق در مورد كودك به چه طريقي تربيت مي شود

دانلود مقاله کامل درباره تاريخچه معماري

دانلود پاورپوینت درموردکاکتوسها

دانلود گزارش کارآموزی مربوط به عمران، ساخت ساختمان .

تحقیق درمورد چهل حديث

تحقیق در مورد سخت

دانلودپاورپوینت درباره اصلاح الگوي مصرف در اموال عمومي (بيت المال) از منظر معارف اسلامي